Kauza për barazi gjinore

Ne, aktivistët e Lëvizjes BASHKË, luftojmë për një shoqëri fund e krye të emancipuar, në të cilën gratë e burrat të jenë të barabartë në gjithçka; ku nuk mjafton të shfrytëzohemi e nëpërkëmbemi njëlloj, por të ndërtojmë së bashku një shoqëri barazisht të begatë e të lirë.

Aktivizmi për kauzën e barazisë gjinore

Lëvizja Bashkë sheh me përparësi çështjen e barazisë gjinore dhe luftën ndaj çdo diskriminimi. Këto synime mund të arrihen vetëm nëse një shtet i demokratizuar arrin që përmes ligjeve t’u kundërvihet me forcë rasteve të dhunës gjinore e identitare, të drejtpeshojë strukturën ekonomike të shoqërisë, si dhe të ndërmarrë fushata të gjithanshme edukuese e ndërgjegjësuese që synojnë të kultivojnë te çdo anëtar i shoqërisë idenë e barazisë dhe respektit ndaj tjetrit. Si pjesë e Organizatës Politike ne jemi përfshirë në këto aksione:

8 mars 2017 - Aksion ndërgjegjësues me grafiti në rrugët e Tiranës

25 shtator 2017 - Protestë para ministrisë së drejtësisë

7 mars 2018 - Mbishkrime ndërgjegjësuese në muret e fasonerive në Kombinat

8 mars 2018 - Protestë me gratë e fasonerisë në Kombinat

28 prill 2018 - Takim me punëtore të fasonerive

8 mars 2019 - Aksion ndërgjegjësues me shkrime në rrugët e Tiranës

8 mars 2020 - Protestë nga kryeministria tek drejtoria e policisë

4 qershor 2020 - Protestë kundër përdhunimit të një të miture

8 mars 2021- Aksion ndërgjegjësues në rrugët e qytetit dhe takim me gratë punëtore në Kamëz

6 mars 2022 - Aktivitet në Log mbi feminizmin

8 mars 2022 - Marshim/ protestë para ministrisë së arsimit

Ndaje në rrjet

Kopjo linkun dhe ndaje me miqte

https://levizjabashke.al/kauzat/sociale/kauza-per-barazi-gjinore/