ÇFARË KËRKON KARTA SOCIALE?

1. Minimum jetik 18,000 lekë në muaj për person.

2. Pagë minimale 43,000 lekë në muaj.

3. Indeksim të pagave dhe pensioneve.

4. Shëndetësi publike falas.

5. Arsim publik falas.

6. Programe të strehimit publik të lirë.

7. Transport publik me çmime të përballueshme.

8. Taksim vërtet progresiv.

9. Nxitje të kontratave kolektive të punës.

10. Politika të punësimit të plotë.

11. Barazi gjinore.

12. Përmirësim të kushteve mjedisore.

PUNË DHE JETË ME DINJITET!

#KartaSociale

Skip to content